Gwasanaethau ym Mhenrallt

Gwasanaethau Sul: 10:30yb a 6yh

Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt

Mae gan wasanaeth y bore gyfleusterau ar gyfer plant a phobl ifanc, gyda meithrinfa, dosbarthiadau, a dull addoli ar gyfer bob oedran. Mae o'n gorffen tua 12:00 ac yn cael ei ddilyn gan de a choffi (ar wahân i Sul cyntaf y mis, pan fyddan ni'n rhannu cinio efo'n gilydd).

Mae dull gwasanaeth yr hwyr yn fwy meddyliol, ac mae'r gwasanaeth yn parhau am tua un awr. Tua unwaith y mis, cynhelir capel caffi — gwasanaeth hyd yn oed llai ffurfiol nag ein gwasanaethau eraill.

Cewch chi hyd i recordiadau'r rhan fwyaf ein pregethau, a nodiadau i fynd efo rhai cyfres pregethau, ar ein tudalen pregethau.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Mae geiriau'r caneuon ayyb. yn cael eu taflennu ar sgrîn fawr, yn ddwyieithog (Saesneg a Chymraeg) cymaint a phosibl. Mae geiriau print bras ar gael mewn ffolderi wrth y gyntedd. Fel arfer, mae digon o gopïau ar gael, ond os hoffech chi sicrhau byddwch chi'n cael copi, croeso i chi gysylltu â swyddfa'r eglwys a gallwn ni achub set ar eich cyfer. Gallwn ni hefyd ddarparu geiriau print bras ar gyfer gwasanaeth yr hwyr ar gais.

Mae Penrallt yn gyfeillgar at gadeiriau olwyn, gyda ramp mynediad at ddrysau'r blaen a'r ochr, aleau llydan a chadeiriau symudol. Mae gennym ddolen clyw ar gyfer y rhai efo diffyg clyw, a thoiledau anabl. Rydym ni am alluogi pawb i gymryd rhan, ond gadewch i ni wybod os oes ffyrdd bod ni'n gallu'ch helpu chi yn arbennig neu wella ein gwasanaethau yn gyffredinol.

Gwasanaethau ar ddod

Ymddiheurwn fod y wybodaeth ganlynol heb ei chyfieithu. Mae rhan fwyaf y gwasanaethau eu hun yn Saesneg, ond rydym ni'n canu yn ddwyieithog cymaint â phosibl a chroeso i chi siarad neu weddïo yn Gymraeg.

1st March 2020

10:30am
What are you going to say to Jesus?Luke 5:1-11. Preacher: Peter Cousins.
6pm - Communion
God loves me and nothing I can do will ever change thatRomans 8:31-39. Preacher: Magnus Forrester-Barker.

8th March 2020

10:30am
Jesus: Grace, Truth, Love and LIght (John, part 11)
John 8:1-20. Preacher: John Thompson.
6pm - Café church service

15th March 2020

10:30am
Go into all the world - including Bangor
6pm
The Spiritual Discipline of FastingMatthew 6:1-24. Preacher: Michael Blok.

22nd March 2020

10:30am - Mother's Day all-age service led by Wendy Lemon
Inspiring faith that lasts
6pm
Faith plus Nothing equals Salvation (We Believe, part 6)
Romans 1:14-17. Preacher: Donald Poirot.

29th March 2020

10:30am - Commmunion
Without the shedding of blood there is no forgivenessHebrews 9. Preacher: Bob Woods.
6pm
We believe in the Holy Spirit (We Believe, part 7)
John 14:15-27; 15:26-27; 16:7-15. Preacher: Andy Lewis.