Staff

Y Parch Freddy Farías-Palacios,
     Gweinidog newydd Penrallt

Y Gweinidog

Ar ôl cyfnod o ddwy flynedd o wagle bugeiliol, rydym ni wrth ein bodd i gyhoeddi dyfodiad gweinidog newydd, Y Parch. Freddy Farías-Palacios, yn gynnar ym mis Ebrill 2017. Bydd o'n cael ei sefydlu ar Ddydd Sadwrn 1 Ebrill mewn gwasanaeth arbennig ac wedyn bydd yn cymryd bugeiliaeth Eglwys Bedyddwyr Penrallt. Bydd Freddy yn symud, efo'i wraig a 3 o blant wedi tyfu, o Eastern Avenue Baptist Church, Essex, i gychwyn ei weinidogaeth ym Mhenrallt. Felly, dyma adeg newydd a chyffrous i ni; efallai cyfeiriad a gweledigaeth newydd. Rydym ni'n dibynnu yn llwyr ar ein Hiachawdwr i'n harwain ni trwy Ei gynlluniau drosom ni. Dewch i weld.

Bydd Freddy yn cael ei gefnogi gan ddiaconiaeth o saith diacon, bob un efo ardal arbennig o gyfrifoldeb, a Magnus, ein Gweinyddwr.


Y Diaconiaid

Mae'r diaconiaid i gyd yn aelodau Penrallt, sy'n cael eu hethol gan aelodaeth yr eglwys. Mae gan bob diacon gyfrifoldeb am un rhan o fywyd yr eglwys:

EnwCyfrifoldeb
Roshni VergheseYsgrifennydd
Stephen BurrowsTrysorydd
Andrew LemonAdeiladau a Defnydd
Ceri WalkerPlant a Phobl Ifanc
Andrew MarchDisgyblaeth a Gweddi
Gwen HicksCennad a Gwaith Allanol
Owen Lloyd-EvansAddoli a Gwasanathau Sul

Gallwch chi gysylltu ag unrhyw un o'r diaconiaid trwy swyddfa'r eglwys.


Magnus Forrester-Barker,
gweinyddwr yr eglwys

Y Gweinyddwr

Daeth Magnus Forrester-Barker i Fangor ym 1999 i wneud PhD mewn mathemateg, syrthiodd mewn cariad a'r ardal ac mae o wedi aros yma ers hynny. Mae o wedi bod yn gweithio fel gweinyddwr Penrallt (ac awdur y wefan) ers crëwyd y swydd ym mis Medi 2005. Cerddor brwdfrydig ydy o, ac mae o'n chwarae sawl offeryn mewn bandiau lleol (gan gynnwys grŵp cerddoriaeth Penrallt).

Cewch gysylltu â Magnus trwy swyddfa'r eglwys.