Gardd Penrallt Cynhaeaf Twmpath 10 Mlynedd

Yn dod yn fuan

Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor.

Croeso i Eglwys Penrallt

Cyrraedd Penrallt Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni, sy'n cyfarfod ym Mangor yng Ngogledd Cymru. Fel eglwys fywiog, ac un sy'n tyfu, mae gennym fel arfer dau wasanaeth bob dydd Sul yn ogystal â nifer o weithgareddau trwy'r wythnos. Mae gennym ganolfan cymunedol yng nghefn ein hadeilad, sy'n ganolbwynt i'n weithrediad i mewn ein cymuned lleol. Nid o Fangor yn unig ddaw ein haelodau, ond o Ogledd Gwynedd ac Ynys Môn, ac mae gennym berthynas da gyda'r eglwysi eraill yn yr ardal. Croeso cynnes i chi ymuno â ni.

Os ydych chi'n cael trafferth cael hyd i rywbeth ar y wefan hon, efallai bydd map y wefan yn ddefnyddiol.