Cysylltwch â ni

Yn ystod y sefyllfa cyfredol efo Covid-19, mae swyddfa corfforol yr eglwys ar gau, ond bydd gweinyddwr yr eglwys, Magnus, yn gweithio adref. Os hoffech chi gysylltu â ni, defynyddiwch un o'r ffyrdd canlynol:

E-bost

E-bostiwch swyddfa'r eglwys ar office@penrallt.org.

Ffôn

Ffoniwch ni ar 07934 231788 yn ystod oriau'r swyddfa (dydd Llun i ddydd Gwener, 10yb – 3yh). Sylwch bod hi'n annhebyg fydden ni'n cael hyd i negeseuon wedi'u gadael ar voicemail, felly os oes angen arnoch i gysylltu â ni tu allan o oriau swyddfa, anfonwch neges destun neu e-bost.

Post

Ar hyn o bryd mae oediad hir yn debygol cyn i ni dderbyn a gallu ymateb i unryw bost.

Ein cyfeiriad post yw:

Eglwys Bedyddwyr Penrallt
Ffordd Caergybi
Bangor Uchaf
Gwynedd
LL57 2EU
Cymru

Iaith

Wrth gysylltu â ni, croeso i chi siarad yn Gymraeg neu yn Saesneg (neu mewn unryw iaith arall, ond fedran ni ddim addo medru'ch deall!). Dysgwr uwchraddol y Gymraeg ydy Magnus, ac mae o bob amser yn hapus ymarfer ei sgiliau iaith (ac i dderbyn cyweiriadau gan siaradwyr rhugl).