Cysylltwch â Ni

Ar hyn o bryd mae gweinyddwr yr eglwys, Magnus, yn gweithio yn bennaf adra ond yn mynd i mewn i'r swyddfa sawl gwaith yr wythnos. Mae'n well cadarnhau fydd o, neu rywun arall, o gwmpas cyn i chi fynd i'r adeilad.

Os hoffech chi gysylltu â ni, defynyddiwch un o'r ffyrdd canlynol:

E-bost

E-bostiwch sywddfa'r eglwys ar .

Ffôn

Ffoniwch ni ar 07934 231788 yn ystod oriau'r swyddfa (dydd Llun i ddydd Gwener, 10yb – 3yh). Sylwch bod hi'n annhebyg fydden ni'n cael hyd i negeseuon wedi'u gadael ar voicemail, felly os oes angen arnoch i gysylltu â ni tu allan o oriau swyddfa, anfonwch neges destun neu e-bost.

Post

Ein cyfeiriad post yw:

Eglwys Bedyddwyr Penrallt
Ffordd Caergybi
Bangor Uchaf
Gwynedd
LL57 2EU
Cymru

Welsh Language — Yr Iaith Gymraeg

When you contact us, you are welcome to speak either Welsh or English (or any other language, but we can't guarantee being able to understand you!). Magnus is an advanced learner of Welsh and always happy to practice his language skills.

Wrth gysylltu â ni, croeso i chi siarad yn Gymraeg neu yn Saesneg (neu mewn unryw iaith arall, ond fedran ni ddim addo medru'ch deall!). Dysgwr uwchraddol y Gymraeg ydy Magnus, ac mae o bob amser yn hapus ymarfer ei sgiliau iaith (ac i dderbyn cyweiriadau gan siaradwyr rhugl).