Cysylltwch â ni

Mae swyddfa'r eglwys ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10yb i 3yh, a bydd gweinyddwr yr eglwys, Magnus, o gwmpas yno. Croeso i chi galw i mewn ar unrhyw adeg. Gwelwch y dudalen hon ar gyfer gyfeiriadau. Ar wahân i ymweliad personol, mae tri phrif ffwrdd i gysylltu â ni.

E-bost

E-bostiwch swyddfa'r eglwys ar office@penrallt.org.

Ffôn

Ffoniwch ni ar (01248) 353355. Mae gennym beiriant ateb, felly croeso i chi adael neges tu allan oriau swyddfa.

Post

Ein cyfeiriad post yw:

Eglwys Bedyddwyr Penrallt
Ffordd Caergybi
Bangor Uchaf
Gwynedd
LL57 2EU
Cymru

Iaith

Os dewch chi i mewn i'r swyddfa neu cysylltwch â ni trwy ffôn, post neu e-bost, croeso i chi siarad yn Gymraeg neu yn Saesneg (neu mewn unrhyw iaith arall, ond fedrwn ni ddim addo medru'ch deall!). Dysgwr uwchraddol y Gymraeg ydy Magnus, ac mae o bob amser yn hapus ymarfer ei sgiliau iaith (ac i dderbyn cyweiriadau gan siaradwyr rhugl).