Gweithiwr Ieuenctid

Rydym ni am benodi gweithiwr ieuenctid rhan amser. Mae manylion am y swydd a sut i wneud cais drosti yn y Pecyn Cais. Dyddiad cau ymgeisio ydy Dydd Sul 31 Ionawr.

Gweithgareddau i Blant â Phobl Ifanc

Ym Mhenrallt rydym ni'n ymroddgar at ddarparu amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer ein plant a phobl ifanc, gan gydnabod mai nhw ydy eglwys yfory ynghyd â rhan fywydol o eglwys heddiw.

Dydd Sul

Mae ein gwasanaethau ar-lein yn cynnwys sgwrs byr a chân ar gyfer plant (ond ar gael ac yn ddefnyddiol i bawb) a weithiau mae gennym gwasanaethau bob oedran sy'n cynnwys mwy o weithgareddau i blant.

Ar ddydd Sul cyntaf bob mis, pan mae'r tywydd a cyfyngiadau coronafeirws yn ei ganiatáu, rydym ni am gael daith cerdded ar gyfer holl deulu'r eglwys - ar gyflymder pwy bynnag sydd â'r coesau byrraf! Oherwydd y cyfyngiadau, dim ond 30 lle sydd ar gael ac mae rhaid i chi archebu lleoedd ymlaen llaw i bawb yn eich teulu (gan gynnwys plant) sy'n mynd. Bydd hi'n bosibl archebu lleoedd pan cyhoeddir manylion y daith ar ein tudalen newyddion.

Canol Wythnos

Mae ein plant o 5 i 11 oed yn cyfarfod dros Zoom ar nos Fawrth am gemau a gweithgareddau wedi'i sefydlu ar y Beibl.

Yn ddiweddar wnaethon ni redeg digwyddiad footgolf i'n pobl ifanc a rydym ni am gnnal mwy o weithgareddau iddyn nhw cyn hir.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r grwpiau neu weithgareddau yma, cysylltwch â swyddfa'r eglwys. Ceir manylion am weithgareddau penodol hefyd ar dudalen newyddion.