Gweithgareddau Ieuenctid

Ym Mhenrallt rydym ni'n ymroddgar at ddarparu amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer ein plant a phobl ifanc, gan gydnabod mai nhw ydy eglwys yfory ynghyd â rhan fywydol o eglwys heddiw.

Dyddiau Sul

Mae gwasanaeth y bore yn dechrau efo tua hanner awr o addoli i bob oedran. Wedi hyn, mae'r plant yn gadael y prif wasanaeth ar gyfer eu hysgolion Sul. Mae hefyd feithrinfa ar gyfer y plant ieuaf. Mae'r bobl ifanc o 14-18, yr A-Team, hefyd yn mynd allan ar gyfer eu hastudiaeth eu hun, fel arfer efo coffi a thoesenni, yn hwyrach yn y gwasanaeth. Croeso i blant a phobl ifanc sy'n ymweld â ni gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn, a fydden nhw'n cael eu dangos at y grŵp sy'n addas i'w hoed.

Canol wythnos

Revolution Logo

Mae gennym glwb ieuenctid ar Nos Wener, Revolution, ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 ac 18 oed, sy'n rhedeg bob wythnos yn ystod tymor ysgol. Mae'r grŵp yn cyfarfod fel arfer yng Nghanolfan Penrallt rhwng 7 a 9yh. Weithiau bydd gweiddgareddau mewn lleoedd eraill — manylion i ddilyn yn fuan.


Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'n grwpiau neu weithgareddau ieuenctid, cysylltwch â swyddfa'r eglwys. Ceir manylion am weithgareddau penodol hefyd ar dudalen newyddion.