Sut i ddod o hyd i ni

Map Bangor Uchaf sy'n dangos Penrallt

D.S. mae'r dudalen hon yn sôn am sut i ffeindio ein hadeilad. Gwelwch dudalen cyswllt ar gyfer manylion cyswllt.

Adeilad yr eglwys

Rydym ym Mangor Uchaf ar Ffordd Caergybi, rhwng cylchfan Morrisons a Ffordd y Coleg. Mae'r adeilad ar ochr dde os ydych yn mynd i fyny'r allt, neu ar ochr chwith os ydych yn mynd i lawr. Rydym ni tua dau ddrws i lawr o'r dafarn Belle Vue, sy'n sefyll wrth gornel Ffordd y Coleg.

Cyfeiriadau

Cliciwch ar y map i'w weld yn fwy (defnyddiwch fotwm nôl eich porwr i ddychwelyd i'r dudalen hon wedyn. Hefyd, mae map Google o'r ardal wrth waelod y dudalen, efo mwy o fanylion a llun lloeren.

Os ydych chi'n gyrru i Benrallt o unrhyw gyfeiriad a dydych chi ddim yn gyfarwydd efo Bangor, awgrymir dod ar yr A55 a'i gadael wrth Gyffwrdd 9 (yr un yn syth cyn Pont Britannia - neu yn syth ar ei hôl os ydych chi'n dod o Ynys Môn; dyma'r drydydd troad i Fangor os dewch chi o'r Dwyrain), gan ddilyn arwyddion i Fangor (A487, yn ymuno â'r A5 wrth dafarn yr Antelope). Wrth gyrraedd Bangor, mae'r ffordd yn mynd i'r dde ar ôl arwydd terfyn cyflymder 30mya. Yn fuan wedyn, fyddwch chi'n gweld troad i'r chwith, efo tafarn y Belle Vue ar y gornel. Mae'n hadeilad ni yn syth wedyn ar y chwith (ar y brif ffordd).

Ein côd post, os oes arnoch chi angen ohono fo ar gyfer eich Sat Nav ayyb., ydy LL57 2EU. Os hoffech chi ragor o gymorth efo cyfeiriadau, cysylltwch â swyddfa'r eglwys.

Parcio

Sylwch fod gynnon ni ddim llefydd yn y maes parcio drws nesaf i'r eglwys, sy'n faes parcio talu ac ymddangos (£1/awr).

Defnyddio cludiant cyhoeddus

Mae gorsaf Bangor tua 5 munud i lawr yr allt ar droed, ac mae gwasanaethau eithaf aml i'r ddau gyfeiriad (sef, i Gaergybi neu i Landudno a Lloegr).

Mae sawl safle bws yn agos, wedi'u defnyddio gan amryw wasanaethau bws lleol.

Cewch lawrlwytho amserlenni bysiau oddi ar wefan Cyngor Gwynedd ac efallai fydd gwefan Traveline-Cymru yn ddefnyddiol i chi hefyd i gynllunio teithio ar gludiant cyhoeddus.


Gwelwch Map Fwy (ar wefan Google Maps)