Map Gwefan Penrallt

Os ydych chi'n cael trafferth ffeindio'ch ffordd o gwmpas ein gwefan, dyma sut mae hi'n cael ei strwythuro:

Eglwys iaith Saesneg yw Penrallt, er bod ni o blaid yr iaith Gymraeg. Mae nifer o'n haelodau yn siarad Cymraeg fel mamiaith neu ail iaith, ac rydym ni'n canu llawer o'n caneuon yn ddwyieithog. Mae'r gwefan ar gael yn Saesneg hefyd.