Revolution

Calon X Croes Cwestiwn

Revolution yw clwb ieuenctid Penrallt ar gyfer pobl rhwng 12 - 18 oed. Heblaw lle nodir yn wahanol, mae gweithgareddau yn digwydd yng Nghanolfan Penrallt ac yn rhedeg o 8 i 10yh bob yn ail Nos Wener. Gwelwch ein calendr ar gyfer dyddiadau'r tymor yma.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth am Revolution, cysylltwch ag Ian.