Defnyddwyr Canolfan Penrallt

Defnyddir Canolfan Penrallt gan sawl grŵp cymunedol yn rheolaidd neu ar gyfer gweithgareddau achlysurol. Dyma rhai o'r grwpiau sy'n defnyddio ein cyfleusterau:

Defnyddwyr rheolaidd

Defnyddwyr achlysurol

Archebu

Os hoffech chi archebu'r Canolfan, rhowch e-bost at canolfan@penrallt.org. Fedrwch chi'n cysylltu hefyd dros y ffôn ar 01248 353355. Os hoffech chi weld y cyfleusterau cyn archebu, croeso i chi galw i mewn ar foreau'r wythnos pan bydd swyddfa'r eglwys ar agor (gwelwch yma ar gyfer manylion o sut i dod o hyd i ni) neu cysylltwch â ni i wneud apwyntiad.